Sita Ashtottara Shatnam Namavali (माता सीता अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली)


ॐ Shrisitayai Namah।
ॐ Janakyai Namah।
ॐ Devyai Namah।
ॐ Vaidehyai Namah।
ॐ Raghavapriyayai Namah।
ॐ Ramayai Namah।
ॐ Avanisutayai Namah।
ॐ Ramayai Namah।
ॐ Rakshasantaprakarinyai Namah।
ॐ Ratnaguptayai Namah॥ 10 ॥

ॐ Matulungyai Namah।
ॐ Maithilyai Namah।
ॐ Bhaktatoshadayai Namah।
ॐ Padmakshajayai Namah।
ॐ Kanjanetrayai Namah।
ॐ Smitasyayai Namah।
ॐ Nupuraswanayai Namah।
ॐ Vaikunthanilayayai Namah।
ॐ Mayai Namah।
ॐ Shriyai Namah॥ 20 ॥

ॐ Muktidayai Namah।
ॐ Kamapuranyai Namah।
ॐ Nripatmajayai Namah।
ॐ Hemavarnayai Namah।
ॐ Mridulangyai Namah।
ॐ Subhashinyai Namah।
ॐ Kushambikayai Namah।
ॐ Divyadayai Namah।
ॐ Lavamatre Namah।
ॐ Manoharayai Namah॥ 30 ॥

ॐ Hanumadvanditapadayai Namah।
ॐ Mugdhayai Namah।
ॐ Keyuradharinyai Namah।
ॐ Ashokavanamadhyasthayai Namah।
ॐ Ravanadikamohinyai Namah।
ॐ Vimanasamsthitayai Namah।
ॐ Subhruve Namah।
ॐ Sukeshyai Namah।
ॐ Rashananvitayai Namah।
ॐ Rajorupayai Namah॥ 40 ॥

ॐ Sattvarupayai Namah।
ॐ Tamasyai Namah।
ॐ Vahnivasinyai Namah।
ॐ Hemamrigasaktachittayai Namah।
ॐ Valmikyashramavasinyai Namah।
ॐ Pativratayai Namah।
ॐ Mahamayayai Namah।
ॐ Pitakausheyavasinyai Namah।
ॐ Mriganetrayai Namah।
ॐ Bimboshthyai Namah॥ 50 ॥

ॐ Dhanurvidyavisharadayai Namah।
ॐ Saumyarupayai Namah।
ॐ Dasharathasnushayai Namah।
ॐ Chamaravijitayai Namah।
ॐ Sumedhaduhitre Namah।
ॐ Divyarupayai Namah।
ॐ Trailokyapalinyai Namah।
ॐ Annapurnayai Namah।
ॐ Mahalakshmyai Namah।
ॐ Dhiyai Namah॥ 60 ॥

ॐ Lajjayai Namah।
ॐ Sarasvatyai Namah।
ॐ Shantyai Namah।
ॐ Pushtyai Namah।
ॐ Kshamayai Namah।
ॐ Gauryai Namah।
ॐ Prabhayai Namah।
ॐ Ayodhyanivasinyai Namah।
ॐ Vasantashitalayai Namah।
ॐ Gauryai Namah॥ 70 ॥

ॐ Snanasantushtamanasayai Namah।
ॐ Ramanamabhadrasamsthayai Namah।
ॐ Hemakumbhapayodharayai Namah।
ॐ Surarchitayai Namah।
ॐ Dhrityai Namah।
ॐ Kantyai Namah।
ॐ Smrityai Namah।
ॐ Medhayai Namah।
ॐ Vibhavaryai Namah।
ॐ Laghudarayai Namah॥ 80 ॥

ॐ Vararohayai Namah।
ॐ Hemakankanamanditayai Namah।
ॐ Dvijapatnyarpitanijabhushayai Namah।
ॐ Raghavatoshinyai Namah।
ॐ Shriramasevanaratayai Namah।
ॐ Ratnatatankadharinyai Namah।
ॐ Ramavamangasansthayai Namah।
ॐ Ramachandraikaranjinyai Namah।
ॐ Sarayujalasankridakarinyai Namah।
ॐ Ramamohinyai Namah॥ 90 ॥

ॐ Suvarnatulitayai Namah।
ॐ Punyayai Namah।
ॐ Punyakirtyai Namah।
ॐ Kalavatyai Namah।
ॐ Kalakanthayai Namah।
ॐ Kambukanthayai Namah।
ॐ Rambhorvai Namah।
ॐ Gajagaminyai Namah।
ॐ Ramarpitamanayai Namah।
ॐ Ramavanditayai Namah॥ 100 ॥

ॐ Ramavallabhayai Namah।
ॐ Shriramapadachihnankayai Namah।
ॐ Ramarametibhashinyai Namah।
ॐ Ramaparyankashayanayai Namah।
ॐ Ramanghrikshalinyai Namah।
ॐ Varayai Namah।
ॐ Kamadhenvannasantushtayai Namah।
ॐ Matulungakare Dhritayai Namah।
ॐ Divyachandanasamsthayai Namah।
ॐ Shriyai Namah।
ॐ Mulakasuramardinyai Namah॥ 111 ॥

माता सीता अष्टोत्तर-शतनाम-नामावली हिन्दी में भी उपलब्ध

ॐ सीतायै नमः। ॐ जानक्यै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ वैदेह्यै नमः। ॐ राघवप्रियायै नमः। ॐ रमायै नमः...
Read Also

NamavaliMaa Sita Namavali


If you love this article please like, share or comment!

* If you are feeling any data correction, please share your views on our contact us page.
** Please write your any type of feedback or suggestion(s) on our contact us page. Whatever you think, (+) or (-) doesn't metter!

Shri Guru Ashtakam

Sariram Surupam Tatha Va Kalatram, Yasascaru Citram Dhanam Merutulyam. Manascenna Lagnam Guroranghripadme, Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim..

Shivashtakam: Jai ShivShankar Jai Gangadhar, Parvati Pati Har Har Shambhu

Jai Shivashankar, Jai Gangadhar, Karunakar Kartar Hare, Jai Kailashi, Jai Avinashi

Shiv Mangalashtakam

Bhavaya Chandrachudaya Nirgunaya Gunatmane । Kalkalaya Rudraya Nilgrivaya Mangalam

Shri Krishnashtakam

Vasudaiv Sutam Daivam Kans Chanoor Mardanam । Daivaki Paramanandam Krishnam Vandai Jagadgurum

Krishnashtakam By Adi Shankaracharya

Bhaje Vrajaik Maṇḍanam, Samasta Papa Khaṇḍanam, Swabhakta Chitta Ranjanam, Sadaiv Nand Nandanam...

Gau Mata Ke 108 Naam

Om Kapila Namah । Om Gautami Namah । Om Surabhi Namah । Om Gaumati Namah । Om Nandani Namah ।

108 Shri Ganesh Ji

108 name of Lord Shri Ganesh and His Mantra. Gajanana, Ganadhyaksha...

🔝